Sekcja programowania

Koordynator projektu: mgr inż. Kamil Zieliński
k.zielinski@wspa.pl
Zespół:
Opis:
Osoby zainteresowane udziałem w sekcji programowania, proszone są o kontakt mailowy z koordynatorem.

Strona w budowie